Helse


Det skrives mye om hund og helse på sosiale medier. Man kan noen ganger gå i den fella å tro at facebook er et slags medisinsk leksikon.  Sånn er det jo heldigvis ikke.  Får hunden din problemer med noe, kontakt dyrlegen, oppdretteren eller andre hundekyndige personer, ikke facebook.

Whippet er generelt en frisk rase, og det har vært lite problemer gjennom årene.  Det betyr ikke at det ikke finnes helserelaterte problemer og sykdommer som dukker opp fra tid til annet.

Det foreligger ikke pr i dag noen krav eller anbefalinger fra Norsk whippetklubb om å utføre helsetester på avlshundene. Så det betyr at det er opp til hver og en å vurdere hva som er viktig og riktig.  Jeg for min del kunne tenke meg at det ble lagt noen føringer vedr avlshunder.

Det er i 2023 foretatt en spørreundersøkelse blandt alle oppdrettere/whippeteiere vedrørende våre hunders helse. Resultatet av undersøkelsen er nå publisert, men det er foreløpig ikke konkludert med noen tiltak.


Triodame har pr 2023 oppdrettet 4 whippetkull (21 valper) og 7 storpuddelkull (40 valper)

Triodame har fra 2008 til 2023 hatt 3 hannhunder i avl:

Storpuddel: NUCH Molineux Waterloo:  48 avkom

Storpuddel: Triodames High Chapparal: 61 avkom i Norge, 11 avkom i Tyskland

Whippet: N SE DK CH NORD.UCH Oscarberg Chillastic:  29 avkom i Norge, 5 i Sverige


Helseresultater hos TRIODAME - WHIPPETS

2024:

Sia - Triodames Dråpe (etter Siprex Thomas og Triodames Breeze) er rønket fri for HD og fri for LTV.

Fie - Triodames Breeze: Rønket for HD og LTV. Resulat HD C og LTV gradering 3.  Fie skal derfor ikke lenger benyttes i avl.


2023:  

HD/LTV 

Juni - Triodames Champagne On Ice - er rønket for HD/LTV. Resultat HD C . Resultat LTV:  påvist en overgangsvirvel i bekkenregionen. Ingen symptomer pr dags dato.

Hjertescanning av 2 hunder er utført av godkjent kardiolog og offentliggjort på Dogweb.

Resultat: Elmer -  Oscarberg Chillastic påvist DCM (voksende hjerte) i en alder av 6 år.  Han blir behandlet med hjertemedisinen Vetmedin, Taurintilskudd og tørrfor som inneholder korn.  Elmer fremstår som en frisk og sterk hund og har foreløpig ingen symptomer på dette. Elmer har 34 avkom etter seg.  Alle oppdrettere som har benyttet Elmer i avl har fått beskjed om dette, da det kan være en sjanse for at DCM er arvelig.  Kardiologen som scannet Elmer kunne ikke si noe om arvegangen, og jeg vet heller ikke hvor eller hvem Elmer har arvet dette fra. Så mange usikre momenter. 

Av Elmers 34 avkom, er det foreløpig 6 avkom som er hjertescannet fri. 2 hannhunder er scannet med funn. 1 avkom er død av DCM (voksende hjerte).

Hjertescanningstesten er bare gyldig i ett år av gangen, og er en kostbar affære. Det anbefales å hjertescanne ved misstanke om sykdom og hvis noen med DCM på linjene skal brukes i avl.  Avlsdyr som blir hjertescannet fri, kan iflg veterinæren benyttes i avl.

Resultat:  Fie - Triodames Breeze:  Hjertescannet fri og uten anmerkining.  

2020:  Kryptoschyd: Av 31 hannhunder oppdrettet hos Triodame er det kun 1 krypt. (21 storpudler og 10 whippets)

2020:  Spondiolose   - Elmer - Oscarberg Chillastic ble rønket fri for Spondiolose (ekstra ryggvirvel). Dette ble gjort etter anmodning fra en oppdretter som ville benytte Elmer i avl.

2019 Øyelysning ble foretatt på 4 hunder. Alle ble øyelyst fri og uten anmerkning. Hundene som ble øyelyst er:

Oscarberg Chillastic, Oscarberg Get Yo Groove on, Triodames A Cappella og Triodames Andante


Helserelaterte problemer det går an å teste for er:

Hjertescanning av kardiolog (attest gyldig i 1 år)

Øyelysning:  Katarakt (grå stær) (Attest gyldig 1 år)

PRA/PRCD: DNA test av arvelige øyesykdommer  (gyldig livstid)

HD / AD :  Røntken av hofter og albuer (gyldig livstid)

Spondiolose:  Rønke for ekstra ryggvirvel 

LTV:  Definisjon på overgangsvirvel/LTV (lumbalsakral overgangsvirvel):Unormal feilstilling/sammenvoksingmellom den siste normale lumbale virvelen og den første normale sakrale virvelen / bekkenet, enten komplett eller delvis (på en side).LTV er medfødt. Det skal forskes på årsaken, men både mutasjon på et gen/gener eller kromosom, og miljø i uterus (ved infeksjon eller medikamenter) blir sett på. Den har en familiær tendens, med 20-50% arvelighetsgrad. Klassifiseringskriteria har endret seg mye med tiden – man vet mer og mer om det. Per dd diagnostiseres tilstanden ved HD-rønking. 

LTV er ikke en diagnose, men heller å regne som en tilstand. Mange hunder lever fint med LTV og fremstår som klinisk friske. Noen får smerter i ryggen.  NKK har i 2024 bestemt seg for å ikke gradere LTV lenger. De mener forskningen ikke er kommet langt nok til at de vil karakterisere LTV som et problem. NWK ser ut til å være enige i den avgjørelsen. Så det er ståa nå.


Andre helseproblemer hos whippet :

Kryptoschyd (hannhunder mangler 1 eller begge testikler) Dette er ganske utbredt hos rasen vår.

Allergier

Gemyttproblemer